Läs mer

Anpassad utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov!

Vi är måna om att anpassa våra utbildningsinsatser efter era behov för att säkerställa att kursdeltagarna får den kunskap som efterfrågas i deras vardag. Alla våra utbildningar kan därför skräddarsys och kombineras utifrån enskilda behov.

Vi kan hjälpa till med allt ifrån att ge grundläggande baskunskap och verktyg för att utveckla nya färdigheter, till att gå på djupet inom ett visst område. Vi vill skapa effekt med våra utbildningar och därför är alla våra utbildare certifierade inom High Performance Learning Journey (HPLJ), en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.

Genom föreläsningar, kurser, fördjupningsdagar eller handledning formar ni ert eget utbildningsinnehåll. Vi hjälper er att hitta ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt, struktur och tydlighet i den fysiska verksamheten, eller arbetssätt som gynnar den enskildes situation och utveckling.
Att kombinera teori och praktik i våra utbildningar är självklart på Lära. Liksom kursdeltagarnas rätt att ställa höga krav på innehåll och kvalitet. Våra utbildare har gedigen erfarenhet inom vård, omsorg och skola.

Vad säger våra kunder?

Våra kunder finns i olika branscher

”Teori kan vara svår att omsätta i vårt arbete så den praktiska tillämpningen är en stor fördel.”
”Vi märkte att det blir stora förbättringar när alla gör som vi kommit överens om. Om det ska bli förutsägbart måste alla göra likadant hela tiden.”
”Medarbetarna upplever sig nu mer kompetenta att hantera komplicerade arbetssituationer med risk för hot och våld.”
”Mycket givande utbildning eftersom utbildaren hade lång erfarenhet och berättade mycket från egen erfarenhet inom vårdyrket. En av de bästa utbildningar jag gått på.”

Skräddarsydda utbildningar inom äldreomsorg

Genom Läras Demensakademi erbjuder vi skräddarsydda utbildningar för alla som kommer i kontakt med äldre och personer med demenssjukdom. Våra insatser fokuserar på demenssjukdomars symptom och evidensbaserade arbetsmetoder som hjälper dig att göra positiv skillnad i arbetet.
Läs mer om våra utbildningar inom äldreomsorgen


Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.