Läs mer

Anpassad utbildning

Skräddarsydda utbildningar – kunskapsinjektion på rätt ställe

Vi är måna om att anpassa våra utbildningsinsatser efter våra kunders behov för att säkerställa att kursdeltagarna får den kunskap som efterfrågas i deras vardag. Alla våra utbildningar kan därför skräddarsys och kombineras utifrån enskilda behov.

Vi kan hjälpa till med allt ifrån att ge grundläggande baskunskap och verktyg för att utveckla nya färdigheter, till att gå på djupet inom ett visst område. Oavsett hur just era önskemål ser ut garanterar vi att den kunskap ni får med er är användbar direkt i er verksamhet och dessutom möjlig att utveckla tillsammans inom den egna organisationen.

Genom föreläsningar, kurser, fördjupningsdagar eller handledning formar ni ert eget utbildningsinnehåll. Vi hjälper er att hitta ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt, struktur och tydlighet i den fysiska verksamheten, eller arbetssätt som gynnar den enskildes situation och utveckling.
Att kombinera teori och praktik i våra utbildningar är självklart på Lära. Liksom kursdeltagarnas rätt att ställa höga krav på innehåll och kvalitet.

Vad säger våra kunder?

Våra kunder finns i olika branscher

”Teori kan vara svår att omsätta i vårt arbete så den praktiska tillämpningen är en stor fördel.”
”Vi märkte att det blir stora förbättringar när alla gör som vi kommit överens om. Om det ska bli förutsägbart måste alla göra likadant hela tiden.”
”Medarbetarna upplever sig nu mer kompetenta att hantera komplicerade arbetssituationer med risk för hot och våld.”

Skräddarsydda utbildningar inom äldreomsorg

Genom Läras Demensakademi erbjuder vi skräddarsydda utbildningar för alla som kommer i kontakt med äldre och personer med demenssjukdom. Våra insatser fokuserar på demenssjukdomars symptom och evidensbaserade arbetsmetoder som hjälper dig att göra positiv skillnad i arbetet.
Läs mer om våra utbildningar inom äldreomsorgen

Skräddarsydda utbildningar inom funktionsnedsättning

 • Studio III – hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande
 • Aspergers syndrom och ADHD
 • Studio III- uppföljningsdag
 • Grundkurs autism
 • Lågaffektivt bemötande av utmanande beteenden
 • Grundkurs ADHD
 • Kommunikation och Tydliggörande pedagogiska hjälpmedel – Aspergers syndrom
 • Grundkurs Aspergers syndrom
 • Praktiska verktyg och bemötande autism/Aspergers syndrom
 • Tuberös skleros och autism

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.