Läs mer

Anpassade utbildningar inom äldreomsorgen

För dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med äldre och personer med demenssjukdom.

Välkommen till Demensakademiens utbildningar i Lära. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och handledning inom äldreomsorg. Vi vänder oss till alla som kommer i kontakt med äldre och personer med demenssjukdom. Våra insatser fokuserar på demenssjukdomars symptom och evidensbaserade arbetsmetoder som hjälper dig att göra positiv skillnad i ditt arbete.

Nedan ser du exempel på de anpassade utbildningar inom äldreomsorg som vi erbjuder.

Personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom

I utbildningen omsätter vi teori till praktik utifrån ett jag-stödjande och bekräftande förhållningssätt där samtalskonst är en av delarna. Samtalskonst handlar om att föra ett samtal som skapar trygghet och minskar stress till exempel hos personer med demenssjukdom som upplever sig leva i en annan verklighet.

Lågaffektivt bemötande med inriktning demensvård och äldreomsorg

Utbildning om hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer. Vi går igenom teori om bakomliggande orsaker, praktiska metoder och övningar som kan underlätta vardagen.

Hur skapas meningsfulla dagar för äldre?

Att hitta meningsfull sysselsättning i vardagen kan vara en utmaning. Vi visar på hur levnadsberättelsen kan vara ett fungerande verktyg, samt hur till exempel musik kan användas i det dagliga arbetet.

Stöd och samarbete med anhöriga

När en person drabbas av demenssjukdom innebär det ofta svåra utmaningar och en helt ny situation för de anhöriga. Genom att öka personalens medvetenhet om vad det kan innebära att vara i en krissituation och hur stöd kan ges skapas förutsättningar för ett bra samarbete. Utbildningen ger en större trygghet för personal i mötet med anhöriga.
Vi erbjuder även föreläsning riktade till anhöriga. Med mer kunskap och praktiska råd ökar möjligheterna till goda stunder mellan anhöriga och den som är sjuk. Det ger också goda förutsättningar för ett bra samarbete mellan anhöriga och personal.

Beröringsmassage för äldre

Beröringsmassage är en bra och enkel metod för att skapa lugn och ro hos den äldre och kan vara ett konkret verktyg när annan kommunikation är begränsad. Vi utbildar i hand- och ryggmassage.

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.