Läs mer

Handledning

Vi erbjuder en hjälpande hand

Lära erbjuder kartläggning, observation och handledning för att hjälpa arbetsgrupper eller organisationer att lösa en utmaning. Det kan vara ett beteende hos en omsorgstagare, att stötta en personalgrupp där det varit täta personalbyten eller att få hjälp att skapa en tydlig pedagogisk process för arbetet.

En handledning pågår under en längre period och  hela arbetsgruppen medverkar. Mellan handledningstillfällen ges arbetsuppgifter till gruppen. Handledning är ett pedagogiskt verktyg, inte en behandlingsmetod.

Handledning steg för steg

Informationsinsamling

Gruppen träffas tillsammans med handledaren och var och en får berätta hur de ser på situationen. Vi tittar också på vilka pedagogiska verktyg som används och hur genomförandeplanen ser ur.

Hur ser miljön ut?

Nästa steg är att se hur den fysiska miljön ser ut, vilket stöd det finns för att omsorgstagarens vardag ska vara begriplig och tydlig. Finns det till exempel scheman och hjälpmedel för kommunikation?

Hur jobbar arbetsgruppen?

Vi tittar på hur arbetsgruppen arbetar och om man arbetar efter en gemensam handlingsplan och strategi i mötet med omsorgstagaren. Vi går igenom vad i det nuvarande arbetet som fungerar bra och varför just detta fungerar.

Bakomliggande orsaker till ett problemskapande beteende

Det är viktigt att gruppen gemensamt får en förståelse för orsakerna till varför ett beteende uppstår och tillsammans ser vad som kan göras för att åtgärda dessa orsaker. När man har förstått de bakomliggande orsakerna och hittat lösningar för att minimera dem brukar det som upplevs som ett problemskapande beteende försvinna.

Utvärdering och resultat

Innan handledningen avslutas görs en utvärdering av arbetet och vilka effekter det har gett. Resultaten av en handledning brukar vara att arbetsgruppen känner sig tryggare i sitt arbete, att de har en gemensam handlingsplan och strategi och att de finns en samsyn kring ett arbetssätt. Det innebär att man arbetar förebyggande, lågaffektivt och förutsägbart. Något som i sin tur leder till att självskadebeteenden och utåtagerande beteenden brukar försvinna eller minska. På så sätt skapas ett gott arbetsklimat där fokus istället kan läggas på att vidareutveckla det som är positivt och fungerar i det dagliga arbetet.

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

Våra utbildare

Handledningen ges av någon av Läras utbildare. De har alla lång egen erfarenhet av att arbeta i branschen och en gedigen teoretisk kunskap.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.