Aktuellt

Lära tipsar om förberedelser inför besök

De flesta människor vill gärna träffa sina föräldrar, släktingar eller vänner men ibland kan det kännas svårt för att den dagliga strukturen helt plötsligt uteblir och besöken blir oförutsägbara. Personen kan reagera med att till exempel bli arg och utåtagerande av besöket istället för glad. För att undvika detta kan man inför besöket försöka tydliggöra …

Lära tipsar – musik när någon med demenssjukdom har en osäker gång

Har du träffat någon med demenssjukdom som går osäkert? Personer med demenssjukdom kan till exempel vara försiktiga när de går eller fastna när de står still och ha svårt att ta nästa steg. Då kan musik hjälpa! Om man spelar och sjunger en sång tillsammans känner kroppen av rytmen och får lättare att röra på …

Lära tipsar om tydlighet

När vi möter personer som riskerar att hamna, eller är, i affekt behöver vi tänka på våra egna reaktioner och vad vi signalerar utåt. Vi behöver vara tydliga i kroppsspråk, kommunikation och förutsägbarhet. Otydlighet skapar oro medan tydlighet minskar oro och skapar trygghet. I den dagliga miljön finns mycket som normalt kan skapa förutsägbarhet, vägskyltar, …

Nu är våra utbildare HPLJ certifierade

Vi kan nu med stolthet berätta att alla våra utbildare är certifierade enligt HPLJ metodik. HPLJ står för High Performance Learning Journey. HPLJ är en pedagogisk modell som grundar sig i forskning av professor Robert Brinkerhoff om hur man skapar effekt i utbildningsinsatser och når resultat. För dig innebär det en hög kvalitet i hur …

Lära tipsar om Demenslotsen – en ny digital vägvisare för anhöriga

I samband med den nationella anhörigdagen lanseras Demenslotsen – en ny digital vägvisare för anhöriga. Det är det digitala anhörigstödet En bra plats som tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg Stad utvecklat en tjänst där anhöriga automatiskt får information utskickat till sig. Demenslotsen, kommer likt en GPS, förmedla relevant information för just den period av sjukdomen …

Lära tipsar – alla har rätt att kommunicera

Ibland tror vi att vi känner en person så väl att vi vet vad hen vill, känner eller tycker och låter därför blir att ge personen möjlighet att själv kunna uttrycka sig. Men alla har rätt att få säga sin mening och för att utvecklas som människa måste man få chans att uttrycka sig. Att …

Mer tid för de boende med Demensakademins arbetssätt

Den 21 september uppmärksammas Alzheimerdagen för att rikta fokus på demensproblematiken över hela världen.  I Sverige står Alzheimers sjukdom för cirka 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Genom Demensakademin genomför vi internutbildningar på vårt systerföretag Vardaga som bedriver äldreomsorg. Medarbetarna får utbildning i att bemöta personer med Alzheimer och andra demenssjukdomar. Alla …

Lära tipsar om det viktiga kartläggningsarbetet

I det pedagogiska arbetet använder vi olika verktyg. Det kan vara verktyg från tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande, positivt beteende-stöd, fysisk aktivitet, sociala berättelser och seriesamtal. Enligt Socialstyrelsen är alla ovan nämnda metoder användbara vid till exempel utmanande beteenden, men ibland uppfattar jag att valet av verktyg främst utgår från personalens övertygelse …

Lära tipsar – en minnesväska för att hjälpa minnet

En minnesväska kan hjälpa personer med demenssjukdom att minnas Med en levnadsväska kan man hjälpa personer med demenssjukdom att minnas. Liselotte Björk visar sin mammas och pappas väska fylld av fotografier och annat som hjälpte hennes mamma att minnas vad hon gjort och de personer hon haft runtomkring sig. Läs mer om våra utbildningar i …

Lära tipsar – tydliggörande pedagogik

De flesta människor behöver tydliggöra och planera vad som ska ske i livet och vardagen. Vi vill veta hur vårt schema ser ut på jobbet, vilka arbetskamrater vi har och hur våra arbetsuppgifter ska genomföras för att inte bli stressade. Personer som själva har svårt att planera och ta reda på saker behöver hjälp av …