Aktuellt

Lära tipsar – rocka sockorna

Varje dag hyllar vi på Lära olikheter och står upp för alla människors lika värde och rättigheter – och i dag är det dags att visa det med strumpor. Människor med Down Syndrom får tidigare och oftare Alzheimers Syndrom och därför tipsar vi om att det är viktigt att tidigt motivera till fysisk aktivitet, hälsosam …

Lära tipsar – goda råd för dig som vill jobba lågaffektivt

Personerna vi möter har rätt att vara huvudperson i sina egna liv – varje dag. Lågaffektivt bemötande är ett viktigt och aktivt arbetssätt för att uppnå detta. I en situation när en person mår mycket dåligt och har tappat sin självkontroll – då hanterar vi bara situationen så gott vi kan, men sen ska vi …

Varför är flickors autism eller ADHD svårare att upptäcka?

I dag på internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma flickor  med autism eller ADHD. Flickors autism eller ADHD är ofta svårare att upptäcka för att deras beteende inte riktigt stämmer med den gängse bilden av ADHD eller autism. Detta eftersom diagnoskriterierna är bättre utformade för att upptäcka tecknen i pojkars beteenden. Ofta ställs diagnosen på pojkar …

Det viktiga är det som händer efter utbildningen

För att en utbildningsinsats ska ge en långsiktig effekt måste man förstå både hur utbildningstillfällena ska läggas upp men också vara medveten om att den verkliga förändringen inte sker under själva utbildningsdagarna utan i det dagliga arbetet på verksamheten. – Att låta medarbetare gå på utbildning är en stor investering för ett företag eller en …

Lära tipsar – kultur minskar risken för Alzheimer

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att teater, att spela musik och att gå på museum kan minska risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det är en nyhet som är inspirerande och som också kan påminna oss om vikten av att tänka in kultur, motion och föreningsintressen i arbetet med personer som har drabbats av …

Lära tipsar – böcker av författare med funktionsvariationer

Att läsa böcker är en bra informationskälla för att utvecklas i sitt arbete. Det finns många olika böcker om pedagogiska modeller, förhållningssätt och bemötande. Lära tipsar här om böcker skrivna av författare som har egen funktionsvariation. Här kommer tips på två författare som har skrivit böcker utifrån sitt eget perspektiv. Moha Frikrafts senaste bok ”Synlig …

Lågaffektivt bemötande kräver en aktiv insats

Trine Bach Jensen är utvecklingschef på Lära och har lång erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och är utbildad Studio 3 tränare. Här delar hon med sig av sina erfarenheter. Jag har jobbat lågaffektivt så länge jag kommer ihåg – innan jag ens visste att det hade ett namn. Det har alltid varit självklart …

Praktisk pedagogik – Lära lanserar ny utbildning

Nu startar Lära en ny utbildning som heter Praktisk pedagogik. Den vänder sig till personer som redan kan mycket om lågaffektivt bemötande och har gått Studio 3-utbildning men som vill få ytterligare praktisk tillämpning. – Vi märkte att det fanns ett behov av att lära sig mer. Framför allt av att få träna praktiskt och …

Lära tipsar om samtalslistor på Alla hjärtans dag

På torsdag den 14 februari är det Alla hjärtans dag. Ibland kan det dock vara svårt att veta hur man visar sin kärlek och hur man ska gå till väga för att ta kontakt med den person man är intresserad av. Det kan också vara svårt att veta hur man inleder ett samtal och vad …

Samspelet med anhöriga

Liselotte Björk från Lära var talare på temat ”Samspelet med anhöriga” på konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre. Nyckeln för att skapa trygghet för både personal och anhöriga är förståelse för de anhörigas situation och att ha verktyg för hur samverkan kan ske. Här är några råd från Liselotte: Personal behöver ha kunskap och …