Vår pedagogik

All utbildning handlar om lärande. Våra utbildningar bygger på att teori och kunskap behöver omsättas praktiskt när man kommer tillbaks till sin arbetsplats efter utbildningen.

Vi arbetar medvetet med att förenkla sådant som kan upplevas svårt och hitta verktyg och modeller som är användbara i det dagliga arbetet. Våra utbildare har både gedigen teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Praktiska övningar som grupparbeten och rollspel följs upp med reflektion och diskussion. Hela tiden med fokus på att dela erfarenheter och lära av varandra. Att öva, reflektera och prova igen bidrar till ett förändrat beteende som tillför värde till en organisation.

HPLJ certifierade utbildare

logga certifierieringFör att säkerställa kvaliteten i våra utbildningar är Läras utbildare certifierade enligt HPLJ metodiken (High Performance Learning Journey). HPLJ är en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar. Den har tagits fram av professor Robert Brinkerhoff

Modellen har fyra byggstenar:

Commitment – Deltagarna behöver vara engagerade och veta varför de kommer på en utbildning.

Knowledge foundation – Deltagarna behöver en teoretisk bas och förståelse för givet ämne som sedan kan omsättas till praktiskt kunnande

Practice and develop skills – Deltagarna behöver träna, få feedback, diskutera, reflektera och lära av varandra i en trygg lärmiljö-.

Strenghten results – Deltagarna måste få förutsättningar för att använda nya kunskaper, färdigheter, verktyg och modeller.

Här kan du läsa mer om certifieringen

Hur skapar vi resultat i er organisation eller verksamhet?

Vår pedagogik och vårt arbetssätt bygger på Robert Brinkerhoffs forskning om hur man får en utbildningsinsats att skapa resultat i en organisation.

Effektiv träning

Forskning visar att vid en traditionell utbildningsinsats är det endast en av sex som förändrar sitt beteende. Det innebär att många insatser ger väldigt lite värde för en organisation. För att ett beteende ska förändras är dessa faktorer, enligt Brinkerhoff, avgörande:

  • Att deltagarens chef är involverad i processen och att deltagaren själv är medveten om varför hen ska gå en utbildning och vad den ska leda till. En chef som stöttar, följer upp och ger feedback ger goda förutsättningar för att skapa de resultat man önskar.
  • Utbildningen kan inte ses som en enskild händelse utan är en del i ett företags en process för att nå givna resultat.
  • I planering av utbildningen måste det finnas en plan för hur man ska jobba före, under och efter utbildningen för att förlänga lärresan. Det måste också finnas en medvetenhet om att beteendeförändring tar tid och inte sker enbart under utbildningsdagarna.

20-10-70

För att en utbildning ska ge effekt måste man veta hur inlärningen sker. Enligt Brinkerhoff ser det ut så här:

20 procent – Inlärning sker när deltagare diskuterar, reflekterar, delar erfarenheter och lär av varandra

10 procent – Utbildarens direkta påverkan på inlärningen är endast 10 procent. När utbildaren skapar utrymme för träning, dialog, diskussion och reflektion ökar förutsättningarna för att deltagaren kommer tillbaka till sin arbetsplats och faktiskt börja praktisera nyvunna kunskaper och erfarenheter.

70 procent – Deltagarens inlärning sker när hen är tillbaka på jobbet. Det är nu nya färdigheter och beteenden ska omsättas i praktiken.

Vi brinner för att göra skillnad i din vardag!