Våra utbildningar

Öppna- Schemalagda utbildningar

Fasta tillfällen som du kan boka enskilda medarbetare på. Lära ansvarar för hela administrationsprocessen inklusive kallelser, bokning av lokaler, lunch/fika etc.

Tider

Om inget annat anges är tider enligt nedan:
Heldag: 9.00-16.00, Halvdag fm: 9.00-12.00, Halvdag em: 13.00-16.00

Kostnader för din verksamhet

Eventuella resor och boende för deltagare bekostas av din verksamhet. Så även om du behöver ta in vikarier för den som ska gå utbildningen.


Verksamhetsinterna utbildningar

Våra utbildare kommer till din verksamhet och utbildar hela personalgruppen. Lära ansvarar för att tillsätta lämplig utbildare för uppdraget och verksamheten ansvarar för att boka lokal, eventuell lunch och fika samt ser till att deltagare får information om tider och plats.

Tider

Tider för utbildningen kommer du överens om tillsammans med utbildaren.

Kostnader för din verksamhet

Eventuella resor och boende för deltagare bekostas av din verksamhet. Så även om du behöver ta in vikarier för den som ska gå utbildningen.

Observera att vid verksamhetsintern utbildning står din verksamhet även för kostnader avseende eventuell lokal, lunch och fika.