Vi som arbetar på Lära

Linda Viitanen                                     Malin Lampén
Utbildningsadministratör                     Utbildningsansvarig intern

linda.viitanen@ambea.se                             malin.lampen@ambea.se
072-373 60 61                                           072-381 20 59

 

Peter Boy                                            Anna Hellner
Utbildningsansvarig extern                  Utbildningsrådgivare extern

peter.boy@ambea.se                                   anna.hellner@ambea.se
072-584 70 09                                           072-584 70 21

 

                               

Trine Bach Jensen                                 Anders Westerholm
Ansvarig forskning och utveckling        Affärsområdeschef Lära
(föräldraledig)                                      Direktör för HR och medarbetarutveckling

trine.bachjensen@ambea.se                         anders.westerholm@ambea.se
070-166 58 46                                           070-166 56 41