Externa leverantörer

Nedan finns  ett antal aktörer som samordnar eller anordnar utbildningar inom vård- och omsorg. Gemensamt för dessa är att kostnader som följer på utbildningen/föreläsningen belastas den enskilda enheten och anmälan görs direkt till utbildningsutföraren.


Utbildning.se

Studentum

Allastudier

Yrkeshögskolan

Komvuxutbildningar

Handikappupplysningen


Andra utbildningsanordnare inom vård- och omsorg:

Vårdhygien i Stockholms län ger utbildningar för personal inom omsorg. Här hittar du kursdatum för dessa utbildningar Vårdhygien

Feelgood är Ambeas företagshälsovård och erbjuder utbildningar inom hälsa, arbetsmiljö, ergonomi etc. Feelgood