Våra utbildare och handledare

Alla Läras utbildare har lång egen erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsättning, äldreomsorg, skola eller individ och familj.

Kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet samt att vi alltid har individen i centrum är en av våra största styrkor.

Alla våra utbildare är certifierade enligt HPLJ metodik. HPLJ står för High Performance Learning Journey.  Läs mer här.

 

Liselotte Björk

Liselotte Björk

liselotte.bjork@ambea.se
076-621 75 33

Bakgrund: Högskoleutbildning inom psykogeriatrik på Jönköpings högskola.
Jag har 20 års erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård för äldre och yngre personer med demenssjukdom.

Utbildar inom: Utmanande beteenden inom äldreomsorgen. Personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom.
Anhörighetsutbildning/stöd samt handleder personalgrupper inom äldreomsorg/demensvård.

Tips från mig: I alla möten med människor kommunicerar vi med mer än bara ord, använd din inlevelseförmåga för att försöka förstå
vad den du möter vill säga dig bakom orden och var uppmärksam på vad du själv sänder ut.

 


Inger Brolin

inger.brolin@ambea.se
076-621 78 30

Bakgrund: Jag är utbildad undersköterska med en del medicinska studier. Har studerat demenssjukdomar i Uppsala och Lunds universitet.
Har en ett årig utbildning i ( KBT) kognitiv beteende terapi. Samt musikstudier med inriktning violin och pedagogik vid Stockholms musik institut.
Undervisat violin vid Stockholms kulturskola. 20 års erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom samt att utbilda, handleda personalgrupper och att ha närstående samtal.
Har även under flera år utbildat personal inom demensvård i Japan.

Utbildar inom:
Demens Akademin i Personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom. Handleder personalgrupper och utbildar närstående.

Tips från mig:
Stanna upp och lyssna var medvetet närvarande i mötet med människor.


Christer Fahlberg

Christer Fahlberg

christer.fahlberg@ambea.se
070-550 72 21

Bakgrund: 2-årig autism- och handledarutbildning på Örebro universitet. Certifierad Studio 3-tränare. 18-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat.
Arbetat med barn och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig:
Vi människor är alla olika så vi måste jobba med individuella lösningar för de personer vi jobbar med.


Lars Habbe

Lars Habbe

lars.habbe@ambea.se

Bakgrund: Universitetsutbildning inom social omsorg/ ledarskap samt autism, sociologi och pedagogik. Jag har 25 års erfarenhet av att arbeta med personer med utvecklingsstörning och personer inom autismspektrat. Jag har också under några år arbetat med coachning av personer med kriminalitets- och missbruksproblematik.
Sammanlagt mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med utbildning som lärare på universitet och omvårdnadsprogram på komvux samt utbildning och handledning i eget företag.

Utbildar inom: Ledarskap, Etik och bemötande och Motiverande samtal samt handleder personalgrupper.

Tips från mig: Möt varje person som en unik individ. För att stödja en människa till ett självständigt liv utgå från individens fokus där hens upplevelser och berättelser är utgångspunkten. Genom att ha individens fokus, lyssna in och förstå behov kan vi ge personen stöd att nå sina önskningar och livsmål.

 

Åsa Cederlund

Åsa Cederlund

asa.cederlund@ambea.se
073-377 50 72

Bakgrund: Jag har jobbat inom HR 14 år, främst med fokus på arbetsmiljö och hälsa samt med värdegrund och värderingar. Har sedan tidigare drygt 15 års erfarenhet som chef och ledare på olika nivåer.
Jag har bland annat en IHM Master i Information och affärskommunikation och är även utbildad friskvårdsterapeut.

Utbildar inom: ledarprogram för gruppchefer, Hållbar arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, samt Handledarutbildning för omsorgspersonal som tar emot elever och nyanlända.

Tips från mig: Att vara grundad i sina värderingar är viktigt och därmed också att känna sig trygg med de värderingar som arbetsgivaren står för. Om något inte känns rätt är det viktigt att reagera. För att hitta balans mellan arbete och fritid behövs stunder av återhämtning, både på jobbet och på fritiden. Då ökar chansen att orka med ett hållbart arbetsliv och en energigivande fritid. Tänk på att rörelsepauser i vardagen är en effektiv form av återhämtning.

 


Sofia Johansson

sofia.johansson2@ambea.se
070-166 57 11

Bakgrund: Universitetsutbildning inom social omsorg/ ledarskap samt autism och tydliggörande pedagogik.
30 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat och personer med utvecklingsstörning. Certifierad studio 3 tränare.

Utbildar inom: Autismspektrum och utvecklingsstörning, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig: Jobba med det som fungerar! Möt brukarna i det som är deras styrkor och intressen och fokusera på lösningar istället för problem så skapas glädje och möjligheter att utvecklas.


 Lena Helmerson

Lena Helmerson

lena.helmerson@ambea.se
070-952 82 64

Bakgrund: Universitetsutbildning inom autismspektrat, handledning, ledarskap, kommunikation samt organisationsutveckling. 20-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat.
Certifierad Studio 3-tränare.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, motiverande samtal, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig:
Att bemöta varje individ utifrån dess egna förutsättningar att förstå, tolka och integrera skapar möjligheter att utveckla och utvecklas!


 Jesper Hållén

Jesper Hållén

jesper.hallen@ambea.se
070-716 93 63

Bakgrund: Steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar inom autism och utvecklingsstörning.
30-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat och utvecklingsstörning. Certifierad Studio 3-tränare.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, tvångssyndrom, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig:
Att ge andra beröm och uppmuntran är det bästa sättet att utveckla en människa!

 


 Helene Markhagen

Helene Björklund

helene.bjorklund@ambea.se

Bakgrund: Jag är utbildad undersköterska och började min arbetskarriär med att arbeta inom äldreomsorgen. Jag har 18 års erfarenhet av att arbeta med
personer inom autism spektrat och personer med utvecklingsstörning.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, tydliggörande pedagogik, kommunikation, Låg affektivt bemötande. Jag är certifierad Studio 3 Tränare och jag handleder även personalgrupper

Tips från mig:
Ärlighet och närvaro är viktigt i alla möten, Att vi ser en människa och dess styrkor och utgår ifrån vad personen klarar av gör att det blir lättare för personen att få lyckas med sin dag.

 


 Christoffer Sjöwall

Christoffer Sjöwall

christoffer.sjowall@ambea,se
072-584 70 51

Bakgrund: 2-årig autism- och handledarutbildning på Växjö universitet samt universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Certifierad Studio 3-tränare.
30-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig:
Om du hamnar i en stressad situation med någon som är i affekt, är det bra att börja med att ta ett par djupa långsamma andetag. Det får dig att uppfattas lugn och trygg. Du får en djupare och lugnare röst. Samt du får en kort paus att hinna tänka efter innan du agerar.

Annelie Tarning

Annelie Tarning

annelie.tarning@ambea.se
070-166 56 26

Bakgrund: Universitetsutbildning inom Socialomsorg/ledarskap, Autism och tydliggörande pedagogik. 30 års erfarenhet av att jobba med personer med utvecklingsstörning med fler funktionsnedsättning
samt med personer inom autismspektrat.

Utbildar inom:
Autism och utvecklingsstörning, Kommunikation, Tydliggörande pedagogik samt handleda personalgrupper, pedagogisk handledning.

Tips från mig:
Bemöta varje individ utifrån dennes förutsättningar för att hitta de individuella lösningarna, fokusera på det som fungerar bra och personen tycker är roligt.

 


Lena Westerberg-Lind

lena.westerberg-lind@ambea.se
070-166 58 85

Bakgrund: Socionom samt Steg I utbildning. Handledarutbildning, TEACCH samt diverse utbildningar inom Autismspektrum med särskilt fokus på Aspergers syndrom samt  ADI och ADOS.
Erfarenhet av arbete inom skola, barn- och vuxenpsykiatri, Neuropsykiatriskt utredningsteam. Byggt upp och utvecklat träningsboenden för unga med HFA/AS (LSS, SoL).  Utbildning och handledning till personal internt och externt under drygt 25 år. Särskilt intresse för flickor med Aspergers syndrom, som resulterade i en forskningsrapport ”Flickor och pojkar med Aspergers syndrom” 1/08 Centrum för klinisk forskning, Värmlands läns landsting.

Utbildar inom: Autismspektrum och gärna högfungerande autism/Aspergers syndrom. Baserat på grundsvårigheterna hos personer med autism samt erfarenhet från boenden och klinisk verksamhet.
Handleder personalgrupper gällande förtydligande pedagogik, förhållningssätt och bemötande baserat på se ovan.

 

 Anders Östergren

Anders Östergren

anders.ostergren@ambea.se
070-260 44 12

Bakgrund: 2-årig autism- och handledarutbildning på Växjö universitet. 30-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Certifierad Studio 3-tränare.

Utbildar inom:
Högfungerande autism/Aspergers syndrom, ADHD, Studio 3 samt handleder personalgrupper.

Tips från mig:
Använd papper och penna! Skriv och rita när du pratar. Texten sänker tempot i kommunikationen och finns kvar efteråt samtidigt som bilden förtydligar!