Läs mer

Pedagogik och metoder

Vi brinner för att göra skillnad i din vardag

All utbildning handlar om lärande och det finns många olika metoder för att möta dina behov och ditt sätt att ta till dig kunskap. Vi erbjuder dig en bred variation av utbildningsformer och syftet är att direkt kunna omsätta nyvunnen kunskap och inspiration i den egna verksamheten.

  • Teori varvas med praktiska övning
  • Upplevelsebaserad inlärning med hög grad av deltagaraktivitet
  • Grupparbeten, rollspel, diskussion och erfarenhetsutbyte
  • Våra utbildare har gedigen erfarenhet från branschen och bidrar med egna upplevelser och praktisk erfarenhet
  • Dynamik i gruppen bidrar till en positiv stämning där vi stöttar och hjälper varandra att utvecklas

Metoder och förhållningssätt

Tydliggörande pedagogik

Vårt pedagogiska arbete vilar på tydliggörande pedagogik – den metod och det grundläggande förhållningssätt vi har till hela vår målgrupp. Genom att tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar den enskilde personen bäst, tillfredsställer vi behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet som ofta är extra stort hos till exempel en person med autism.

Hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål visar dagarnas innehåll tydligt och ger individen förutsättningar att bli så självständig som möjligt utifrån personens egna förutsättningar och mål.

Lågaffektivt bemötande

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande. Vi använder oss av pedagogiken ett ”Lågaffektivt bemötande”. Det är ett förhållningssätt som hjälper oroliga personer att inte hamna i affekt.
Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, de vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra.

I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Genom att försöka hitta motiverande aktiviteter kan stressen minska och en lugn och trygg miljö infinner sig. Ibland kan det räcka med att bara minska på kraven och förväntningarna om dagsformen inte är på topp.

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.