4 000 har lärt lågaffektivt bemötande à la Studio 3.
Intervju med Läras licensierade Studio 3-utbildare Christoffer Sjöwall. Backa när det krävs. Motivera för att komma framåt.

Christoffer SjöwallRåden ger Christoffer Sjöwall som leder uppskattade utbildningar i lågaffektivt bemötande och är en av landets få licensierade Studio 3-utbildare.

Lära har avtal med Studio 3 i England och har rätten till att utbilda i Studio 3 i Sverige. Vi utbildar i hela landet. Studio 3 grundades av Andrew McDonnell i 1992 och Low arousal, på svenska lågaffektivt bemötande, utvecklades 1994. Läs mera på www.studio3.org. Vi är stolta över att samarbeta med Studio 3 och bidra till att kunskap om lågaffektivt bemötande sprids och blir ett etablerat arbets-och förhållningssätt.

Lågaffektivt bemötande integreras allt mer inom vård och omsorg, men vi har fortfarande lång väg att gå – många fler behöver utbilda sig, säger Christoffer Sjöwall. Hittills har runt 4 000 personer i Sverige kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande på en Studio 3-utbildning.

”En sak jag verkligen tar med mig från Christoffers utbildning är, att fasthållning är farligt – det finns allvarliga risker som jag inte kände till. Så kommer jag aldrig jobba”, säger en deltagare på Studio 3 utbildning.

– Att arbeta förebyggande med att identifiera och undvika stressande moment, och samtidigt motivera och uppmuntra, är långsiktiga grepp för att hjälpa personer som lätt hamnar i affekt, förklarar Christoffer Sjöwall, som har arbetat med metoden i mer än sex år.

– Uppstår det situationer där en person trots allt hamnar i stress och affekt gäller det att vara lugn, kanske avledande, tydlig och snabbt fatta beslut. Man måste backa och inte ställa så mycket krav, påpekar Christoffer Sjöwall. Utlösande faktorer kan vara sådant som andra människor tycker är harmlösa vardagshändelser, exempelvis enkla rutiner som rubbas eller trängseln på en buss.

– Det går inte att förutse allt. Saker händer och det är okej. Men hamnar man i en och samma situation gång efter annan måste man skaffa en strategi för att undvika att hamna där igen.
Handlingsplaner är a och o för att lösa kortsiktiga problem vid akuta situationer men också för att utveckla olika förmågor.

Belöning får kalla handen

Att belöna framsteg är inte vägen framåt, enligt Christoffer Sjöwall.

– Belöning får du när du lyckas. Men lyckas du inte får du inte heller någon belöning. Det viktiga är i stället att man vill vara delaktig och försöka. Motivation och uppmuntran är vad som behövs, och ska ges utan krav på resultat. Samarbete är också en avgörande faktor – båda mellan personal och brukare, men också mellan personalen.

– Ett bra sätt att öka motivationen är att bygga in personens intressen i aktiviteter, säger han.
För att backa tillbaka till situationer som kan uppstå när en person hamnar i affekt, så kan dessa gå över i fysiskt utåtagerande. På kurserna lär man sig att även ta itu med den saken.

– Det vi lär ut har inget med vanliga självförsvarskurser att göra, säger Christoffer Sjöwall. Det handlar i stället om att snyggt glida undan och att inte ta kommandot.

”Aha!”

När så många gått ett Studio 3-utbildning måste det ju ha kommit en och annan aha-reaktion från kursdeltagare?

– Massor, och så får han litet svårt att välja men fastnar för ett par exempel.

Det ena är när man inser vad lagen säger om bland annat att låsa dörren om våldsamma personer eller hålla fast någon. Lagar och juridiska aspekter är en del av det fylliga kursinnehållet.

Ett annat exempel är övningar där kursdeltagare får känna på hur det är att skrika åt varandra på nära håll.

– Då märker man hur pulsen ökar, konstaterar Christoffer Sjöwall, som menar att övningen ger en handfast förståelse för hur människor reagerar när det blir närgånget, aggressivt och högljutt, vilket alltså är beteenden man ska undvika.

Här hittar du våra utbildningar i Lågaffektivt bemötande.


Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Hör gärna av dig om är du intresserad av att samarbeta med oss.

Kontakta oss


Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.