Laddar Utbildningar

Lena Westerberg-Lind

Lena Westerberg-Lind

Bakgrund: Socionom samt Steg I utbildning. Handledarutbildning, TEACCH samt diverse utbildningar inom Autismspektrum med särskilt fokus på Aspergers syndrom samt ADI och ADOS. Jag har erfarenhet av arbete inom skola, barn- och vuxenpsykiatri, Neuropsykiatriskt utredningsteam. Jag har byggt upp och utvecklat träningsboenden för unga med HFA/AS (LSS, SoL).  Utbildning och handledning till personal internt och externt under drygt 25 år. Jag har ett särskilt intresse för flickor med Aspergers syndrom som resulterade i en forskningsrapport ”Flickor och pojkar med Aspergers syndrom” (1/08 Centrum för klinisk forskning, Värmlands läns landsting).

Utbildning: Utbildar inom området Autismspektrum och gärna högfungerande autism/Aspergers syndrom. Baserat på grundsvårigheterna hos personer med autism samt erfarenhet från boenden och klinisk verksamhet. Jag handleder personalgrupper gällande förtydligande pedagogik, förhållningssätt och bemötande baserat på se ovan.

Tips från mig: Alla försöker göra sitt bästa. Blir något fel så handlar det om missförstånd eller otydlighet från din sida. Var ödmjuk och försök ta den andres perspektiv. Se under ytan.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.