Möter du personer med en intellektuell funktionsnedsättning, vars beteende förändras när de blivit äldre?

Behöver du veta mer om åldrandets funktioner, skillnader i vad som är demenssjukdom och normalt åldrande? Vad kan vi behöva förändra i vår verksamhet för att möta ett nytt behov?

Under utbildningen får praktiska tips och råd om hur du kan underlätta för de äldre med utifrån deras kognitiva förmåga. Du kommer även att få lära dig om hur vi bemöter våra äldre på bästa sätt samt hur vi kan anpassa miljön för att ge bäst stöd.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till alla som möter äldre med kognitiva funktionsnedsättningar.

• Intellektuell funktionsnedsättning Autism/ADHD
• Normalt åldrande
• Kognitiva svårigheter
• Stress
• Demenssjukdom
• Att göra livet lättare
• Bemötande

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning.

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om äldre med kognitiva svårigheter. Du känner dig mer trygg i bemötande och vet hur du ska anpassa miljön för bästa stöd.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.