Varför hamnar vi kollegor ibland i situationer där vi vill, tänker eller gör olika? Vad är det som avgör hur vi agerar, bemöter eller tänker i en given situation?

Under utbildningen får du reflektera över din privata etik och hur den förhåller sig till den offentliga etiken. Du får hjälp att förstå den offentliga etiken och samhällsuppdraget, LSS:s intentioner och värden samt om bemötande i enlighet med dessa intentioner och värden.

Under utbildningen tittar vi på etisk teori, reflekterar över din privata etik, din uppfattning om rätt och fel samt får exempel på hur vi agerar i vardagen. Vi arbetar med eventuella motsättningar mellan privata uppfattningar och verksamhetens förväntningar på dig. Vi reflekterar i grupp över vanliga fallbeskrivningar från LSS-verksamheter och hur bemötandet bör se ut för att verksamheten ska bedrivas enligt LSS. Vi reflekterar över och diskuterar LSS och dess intentioner och värden. Vi tränar i att planera LSS-insatsers utförande och det individuella bemötandet i vardagen.

Utbildningens syfte är att ge en ökad förståelse och kunskap kring bemötande i enlighet med LSS:s intentioner och värden. Du får en ökad kunskap om etik i allmänhet och LSS i synnerhet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Denna utbildning vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom LSS-verksamheter.

• Etik och moral – vad är det?
• Varför gör människor som de gör?
• Finns rätt och fel eller tänker vi bara olika?
• LSS:s intentioner och värden.
• Motsättningar mellan vad jag tycker är rätt och vad mitt jobb förväntar sig av mig.
• Bemötande – vad är det?
• Förutsättningar för ett etiskt förhållningssätt och gott bemötande enligt LSS.
• Etiska dilemman inom LSS verksamhetsområden och hur vi hanterar dessa.

Inga förkunskaper krävs.

Efter utbildningen kommer deltagarna ha förståelse för vad det innebär att arbeta, ha ett förhållningssätt och bemötande i enlighet med LSS:s intentioner och värden.

 

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.