Lågaffektivt bemötande innebär att du jobbar högeffektivt. Det innebär att du jobbar aktivt och förebyggande med förståelse för individens kognitiva funktionsnedsättning, att du utgår från dennes behov och förutsättningar och att du planerar ditt agerande.

På utbildningsdagen får du lära dig att vidareutveckla ditt arbete med lågaffektivt bemötande genom bland annat kartläggning, motivationsarbete, självbestämmande och anpassning av miljön runt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under utbildningsdagen får du ytterligare kunskap och verktyg för att komma igång eller vidareutveckla det lågaffektiva bemötandet så att du på bästa sätt kan stötta den eller de personer du möter eller arbetar för. Vi pratar bland annat om hur vi kan kartlägga vad som stressar och hitta det som lugnar för den enskilda personen samt om hur vi skapar en trevlig och lugn miljö med meningsfulla och motiverande aktiviteter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Kartläggning och utvärdering
 • Stress och psykisk ohälsa
 • Motivation och meningsfullhet
 • Återhämtning och stressreduktion
 • Etik, självständighet och medbestämmande
 • Medarbetarens roll i lågaffektivt bemötande

För personer som har gått någon av Läras grundläggande utbildningar Lågaffektivt bemötande, vår Studio 3 utbildning eller har andra grundläggande kunskaper om lågaffektivt bemötande.

Efter utbildningen har du djupare insikt i hur lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik. Du har fått fler verktyg för att kunna skapa bra förutsättningar för personen du jobbar med.

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.