En utbildning för dig som har genomgått våra grundkurser och utbildningar i lågaffektivt bemötande eller utbildningen Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande.

Här får du lära dig mer om hur lågaffektivt bemötande kan användas för att vidareutveckla arbetssätt och anpassa miljön runt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under utbildningsdagen får du ytterligare kunskap och verktyg för att komma igång eller vidareutveckla det lågaffektiva bemötandet så att du på bästa sätt kan stötta den eller de personer du möter eller arbetar för. Vi pratar bland annat om hur vi kan kartlägga vad som stressar och hitta det som lugnar för den enskilda personen samt om hur vi skapar en trevlig och lugn miljö med meningsfulla och motiverande aktiviteter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

• Kartläggning och utvärdering
• Stress och psykisk ohälsa
• Motivation och meningsfullhet
• Återhämtning och stressreduktion
• Etik, självständighet och medbestämmande
• Ökat självförtroende

För personer som har gått någon av Läras grundläggande utbildningar Lågaffektivt bemötande, vår Studio 3-utbildning Hantera utmanande beteenden med ett lågaffektivt bemötande eller har andra grundläggande kunskaper om lågaffektivt bemötande.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.