Lågaffektivt bemötande innebär att du jobbar högeffektivt. Det innebär att du jobbar aktivt och förebyggande med förståelse för individens kognitiva funktionsnedsättning, att du utgår från dennes behov och förutsättningar och att du planerar ditt agerande.

Idag vet vi att utmanande beteende ofta orsakas av omgivningen och att du därför måste aktivt jobba med faktorer som kan påverka den du jobbar med. Vi ska vara lyhörda för varje situation och tillsammans med arbetslaget reflektera och stötta varandra.

Lågaffektivt bemötande handlar om att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt. Under utbildningen kommer vi bland annat in på att ställa rätt krav vid rätt tillfälle, hur och när avleder man och om man alltid ska backa och vara tyst. Lär dig om bemötandets många facetter och om hur olika vi alla är i våra behov.

Under två dagar får du kunskap och förståelse för teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som kan orsaka utmanande beteenden. Du får verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som medarbetare kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteende.

För dem som möter personer med utmanande beteenden som är väldigt utåtagerande rekommenderar vi utbildningen Studio 3. Där lär man sig att hantera och bemöta mer fysiska beteenden.

 • Vad innebär ett ”Lågaffektivt bemötande” i vardagen
 • Lagar och juridiska aspekter
 • Bakomvarande orsaker till stress och oro
 • Vikten av motivation, meningsfullhet och återhämtning
 • Att arbeta med ett respektfullt bemötande
 • Handlingsplaner och ett gemensamt bemötande
 • Inventera orsaker till utmanade beteenden
 • Hur påverkar stress omsorgstagare och medarbetare
 • Hur kan du stötta en kollega efter incident

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism och/eller Asperger Syndrom/ADHD. Vi rekommenderar att du har gått utbildning i – och gärna jobbar med tydliggörande pedagogik eller är bekant med det.

Efter utbildningen har du förståelse för att ett lågaffektivt förhållningssätt är en aktiv pedagogik, där du som medarbetare, har ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar för personen du jobbar med. Du har förståelse för att du ska inventera miljö, aktiviteter, kravanpassa, skapa handlingsplaner och hålla dig lugn även i kritiska situationer. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Tillgängliga kurstillfällen

12 sep - 13 sep 2019 09:00 - 16:00
Solna.
16 sep - 17 sep 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
2 okt - 3 okt 2019 09:00 - 16:00
Malmö.
22 okt - 23 okt 2019 09:00 - 16:00
Solna.
11 Nov - 12 Nov 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.