Välkommen till vår utbildning lågaffektivt bemötande där du får hjälp att förstå teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar stress och oro.

Du får tips och råd om vad du som anhörig eller personal kan fokusera på för att minska eller mildra utmanande beteenden.

Lågaffektivt bemötande handlar om att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt. Det kan vi göra på olika sätt ibland genom att minska på krav, ibland genom att avleda personen att tänka på annat och ibland genom att vara raka och tydliga i vår kommunikation samt genom att själva hålla oss lugna.

Under två dagar varvar vi teori med exempel från vardagen samt praktiska övningar där dina egna erfarenheter spelar en viktig roll.
Genom utbildningen får du en ökad förståelse och kunskap i att bemöta människor som hamnar i oro och kaos och får lära dig hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du får verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som personal kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår.

Under två dagar får du kunskap och förståelse för teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar utmanande beteenden. Du får verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som personal kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteende.

För dem som möter personer med utmanande beteenden som är väldigt utåtagerande finns utbildningen Studio 3 som ett alternativ. Där lär man sig också att hantera mer fysiska beteenden.

• Vad innebär ett ”Lågaffektivt bemötande” i vardagen
• Lagar och juridiska aspekter
• Värdegrund, ansvar och synsätt
• Bakomvarande orsaker till stress och oro
• Vikten av motivation, meningsfullhet och återhämtning
• Utmaningar och förutsättningar att lyckas
• Arbeta respektfullt, skapa tillit och förtroende
• Handlingsplaner och ett gemensamt bemötande
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till utmanade beteenden och vår tolerans för att möta dessa människor
• Hur stress påverkar omsorgstagare och personal och exempel på vad vi kan göra åt det
• Avlastande samtal efter incident

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism och/eller Aspbergers/ADHD.

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med funktionsnedsättning och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Tillgängliga kurstillfällen

11 Feb - 12 Feb 2019 - 09:00 - 16:00
Solna.
3 Apr - 4 Apr 2019 - 09:00 - 16:00
Linköping.
8 Apr - 9 Apr 2019 - 09:00 - 16:00
Solna.
10 Apr - 11 Apr 2019 - 09:00 - 16:00
Malmö.
13 Maj - 14 Maj 2019 - 09:00 - 16:00
Göteborg.
12 Jun - 13 Jun 2019 - 09:00 - 16:00
Solna.
12 Jun - 13 Jun 2019 - 09:00 - 16:00
Malmö.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.