Hur anpassar du MI till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan lyckas skapa förutsättningar för förändring. För dig som har gått MI grundutbildning.

Under denna fördjupningsdag arbetar du med egna vardagsexempel och brukarsituationer. Dagen syftar till fördjupning och reflektion. Om en person har svårigheter utifrån en NPF-diagnos behöver du anpassa dina MI-tekniker. I denna fördjupning får du förslag på olika verktyg att använda och hur du som samtalsledare kan förbereda dig så att du lyckas bättre i ditt samtal.

Vi kommer att repetera vissa delar från MI-utbildningen och fördjupa oss i hjälpmedel och stöd. Fokus för dagen är att göra samtalet begripligt och skapa förutsättningar att göra val samt att starta ett förändringsarbete. Du kommer att få en förberedelseuppgift inför utbildningen som följs upp under dagen.

Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers och är certifierade inom High Performance Learning Journey, en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

MI fördjupning inom NPF vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom till exempel vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg. Utbildningen passar för alla som genomför samtal med individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vill öka sin förståelse för hur man kan samtala utifrån MI.

  • Olika verktyg när MI är svårt för personer med NPF
  • Tips på hur vi kan arbeta före, under och efter ett samtal
  • MI i ett visuellt och tydliggörande perspektiv
  • Repetition av MI:s förhållningssätt och processer

Du ska ha gått Motiverande samtal grundutbildning och börjat praktisera de tekniker och metoder du lärt dig på din arbetsplats.

Att ge dig fördjupad kunskap om motiverande samtal som metod inom NPF. Med praktiska övningar kommer du bli ännu tryggare att jobba praktiskt med metoden när du kommer tillbaks till din arbetsplats.

Tillgängliga kurstillfällen

8 Nov 2019 09:00 - 16:00
Solna
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.