Under denna fördjupningsdag arbetar du med egna vardagsexempel och brukarsituationer. Dagen syftar till fördjupning och reflektion. När det är svårt att tillämpa MI fullt ut då brukaren har svårigheter utifrån sin NPF diagnos kommer du få förslag på olika verktyg och hur du som samtalsledare kan förbereda dig så att du lyckas bättre i ditt samtal. Vi kommer att repetera vissa delar från MI-utbildningen och fördjupa oss i hjälpmedel och stöd. Att göra samtalet begripligt och skapa förutsättningar att göra val och starta förändringsarbete är fokus för dagen. Inför dagen kommer du få en förberedelseuppgift som följs upp under dagen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Medarbetare som jobbar med personer som har NPF diagnoser.

  • Repetition av MIs förhållningssätt och processer
  • Olika verktyg när MI är svårt för personer med NPF.
  • Tips på hur vi kan arbeta före, under och efter ett samtal.

Du ska ha gått Motiverande samtal och påbörjat praktisera tekniker och metoder på din arbetsplats.

Att ge dig fördjupad kunskap om motiverande samtal som metod. Med praktiska övningar kommer du bli än mer trygg med att jobba praktiskt med metoden när du kommer tillbaks till din arbetsplats.

Tillgängliga kurstillfällen

12 Apr 2019 09:00 - 16:00
Solna
Fåtal platser kvar
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.