Syftet med denna utbildning är att ge dig som ledare verktyg för att utveckla och stärka din personalgrupp  att utföra ett bra arbete och ett rättvist bemötande efter uppsatta mål.

Du har sannolik stor kunskap om det pedagogiska arbetet kring de omsorgstagare ni arbetar med, men kanske känner dig osäker på hur du ska motivera dina medarbetare att följa de riktlinjer ni satt upp för att nå era mål. Grunden i den här utbildningen är att lära sig att leda människor genom/med hjälp av positiv förstärkning. Vi arbetar både med teoretiska delar och praktiska övningar.

Övrigt

2 + 1 dagar, kl. 9-16. Mellan de två blocken kommer en hemuppgift. Utbildningen innehåller både teoretiska delar och praktiska övningar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som gruppchef, verksamhetsansvarig, lärare med assistenter eller som på annat sätt leder medarbetare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

 • Inlärningspsykologi (för att förstå medarbetarnas val av beteenden)
 • Hur sätter du mål och syftet med mål
 • Hur gör du en analys för att kunna identifiera viktiga målbeteenden
 • Skapa rätt förutsättningar så att medarbetarna för rätt saker
 • Metoder för att lyfta och motivera medarbetarna
 • Feedbacktekniker för en bättre återkoppling till medarbetarna
 • Mätinstrument för att säkerställa att målen uppnås
 • Gruppens olika behov av stöd
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.