En utbildning med fokus på hur vi i förebygger utmanande beteende och skapar trivsel genom praktiskt pedagogiskt arbete.

Praktisk pedagogik är en utbildning för dig som vill få fördjupad kunskap och lära dig mer om de pedagogiska verktyg som vi använder när vi möter människor med utmanande beteenden. Du har utbildning i Studio 3 eller lågaffektivt bemötande men upplever att de personer du arbetar med fortfarande kan ha utmanande beteenden.

Utbildningen ger dig utökade kunskaper om stress, återhämtning och lågaffektivt bemötande med fokus på hur du kan jobba praktiskt i vardagen.

Utbildningen är uppdelad på tre separata utbildningsdagar. Detta för att ge dig gott om tid mellan varje utbildningstillfälle att träna på det du får lära dig. Hemuppgifter ingår mellan tillfällena.

Under utbildningsdagarna genomför vi olika praktiska övningar. Övningar ska du träna på när du kommer tillbaka till ditt arbete. På så sätt omsätter du din nya kunskap direkt i ditt arbete och ser vad som fungerar. Du får möjlighet utmana dig själv och din kunskap genom workshops, gruppdiskussioner och övningar.

Mellan utbildningstillfällena får du också uppgifter att utföra på din arbetsplats som kan genomföras tillsammans med dina kollegor.

Våra utbildare är certifierade inom High Performance Learning Journey, en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Du förstår grunden i lågaffektivt bemötande och vill jobba vidare med att hantera och förebygga utmanade beteenden. Du vill samverka med individen och dina kollegor för att nå målen.

 

 • Minimera utmanande beteende – genom att skapa en miljö som minskar stress
 • Analysmodellen – från utmaning till åtgärd
 • Problemvändaren – att gå från att ha fokus på problemen till fokus på mål och lösning
 • Dokumentationsverktyg – få insikt i hur man får bättre överblick över en utmanande situation
 • Handlingsplaner och pedagogiska mål – skapa förutsättningar för att lyckas
 • Återhämtningsprofil – vad behövs för att skapa återhämtning
 • Perception och miljöanpassning – Skapa en bra miljö utifrån kunskapen om svårigheter kring perception
 • Självbestämmande och begränsningsåtgärder – det är viktigt att bestämma över sitt liv

Du har gått LAB – lågaffektivt bemötande eller Studio 3 och har grundläggande kunskaper om lågaffektivt bemötande och målgruppen.

Du kan i samverkan med kollegor och personen du jobbar med förebygga och hantera utmanande beteenden. Utbildningen ger dig verktyg och metoder för ett hållbart arbetssätt med större självförtroende.

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.