Utbildningen Specialassistent ger dig en ny och breddad kunskap om funktionsnedsättningarna autism, Aspergers syndrom och ADHD.

I utbildningen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter. Idag finns ett stort behov av specialassistenter med kvalifikationer och kunskaper om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utbildningen ger en djupare förståelse och kunskap om vad ovannämnda diagnoser innebär, skillnader och likheter, orsaker och hur vi kan arbeta med bemötande.

Övrigt

Utbildningen omfattar tio utbildningsdagar fördelade på två tillfällen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Utredning
• Tydliggörande miljö
• Kommunikation
• Pedagogiska hjälpmedel
• Tilläggsproblematik
• Bemötande
• Studio 3 – hantera utmanande beteenden
• Bedömningar/observationer
• Dokumentation och utvärdering
• Fritid

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.