Har du någon gång känt dig frustrerad, arg, rädd eller maktlös i ditt arbete med personer med utmanande beteende? Har du upplevt att personer du arbetar med får utbrott utan någon förklaring och att du som personal förväntas lösa dessa situationer?

Vill du hitta nya sätt att arbeta så att de personer du arbetar med kan leva ett liv med mindre stress? Vill du minska oro, konflikter eller utbrott?

Under utbildningen tre dagar går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i svårhanterliga situationer. Du får lära dig hur du kan skapa en lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda. I utbildningen lär vi också ut praktiska och konkreta metoder där vi använder lågaffektiva tekniker för att undvika slag eller för att kunna ta sig loss när en person blir utåtagerande och våldsam.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteenden.

• Arbeta respektfullt, skapa tillit och förtroende
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera olika svårhanterliga situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra metoder för både klienter och personal när fysiska situationer uppstår
• Lagar och juridiska aspekter
• Avlastande samtal efter incident

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism och/eller Aspbergers/ADHD.

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med funktionsnedsättning och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Tillgängliga kurstillfällen

25 mar - 27 mar 2019 09:00 - 16:00
Solna.
Fåtal platser kvar
8 apr - 10 apr 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
Fåtal platser kvar
15 apr - 17 apr 2019 09:00 - 16:00
Solna.
Fåtal platser kvar
24 apr - 26 apr 2019 09:00 - 16:00
Solna.
8 maj - 10 maj 2019 09:00 - 16:00
Malmö.
20 maj - 22 maj 2019 09:00 - 16:00
Solna.
12 jun - 14 jun 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
17 jun - 19 jun 2019 09:00 - 16:00
Solna.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.