Studio 3 är en utbildning för dig som upplever beteenden som skrämmer, skadar eller upprör känslor. Vad vi påverkas av och hur vi reagerar är olika för oss alla – men alla reaktioner ska tas på allvar.

För att kunna möta utmanande beteenden måste vårt förhållningssätt bygga på respekt och omsorg – Studio 3 utgår från ett lågaffektivt bemötande med fokus på precis detta.

Utmanande beteende orsakas av något. För att kunna hantera eller ändra ett beteende, måste vi förstå vad som orsakar och påverkar. Det är detta vi arbetar med under utbildningen.

Har du upplevt att personer du arbetar med får utbrott utan någon förklaring och att du som personal förväntas lösa dessa situationer? Det är inte ovanligt att känna maktlöshet, ilska eller att bli ledsen under eller efter en utmanande situation. Under utbildningen hittar vi nya sätt att arbeta med de känslor som uppstår, det förebyggande arbetet och hur vi kan vara förberedda. Du kommer få jobba med dig själv – och hur du ändrar ditt beteende.

Under utbildningens tre dagar går vi igenom mänskliga rättigheter och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i svårhanterliga situationer. Du får lära dig hur du kan skapa en lugn och trygg miljö för alla. I Studio 3-utbildningen lär vi också ut praktiska och konkreta metoder där vi använder lågaffektiva tekniker när en person blir utåtagerande och våldsam för att undvika slag eller för att kunna komma loss.

Utbildningens innehåll kvalitetssäkras av Studio 3 i England genom handledning och workshops med våra Studio 3-utbildare. Alla våra Studio 3-utbildare är Studio 3-certifierade och certifierade i High Performance Learning Journey.

 

Stäng
Visa hela beskrivningen

Vår Studio 3-utbildning vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteenden. Vi erbjuder också Studio 3 som skräddarsydd utbildning, då vi kan rikta exempel och verktyg till din verksamhet, men innehållet i övrigt är det samma.

– Stress – förståelse för att och hur stress påverkar
– Förstå vikten av att arbeta respektfullt, skapa tillit och förtroende
– Dämpa frustration och upprördhet
– Förståelse för orsaker till olika beteenden
– Hantera olika svårhanterliga situationer utan fysiska ingrepp
– Säkra metoder för involverade i fysiska situationer
– Juridiska aspekter och mänskliga rättigheter
– PERMA – introduktion
– Avlastande samtal efter incident

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism, Aspergers syndrom och/eller ADHD.

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med funktionsnedsättning och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Tillgängliga kurstillfällen

8 okt - 10 okt 2019 09:00 - 16:00
Solna.
Fåtal platser kvar
22 okt - 24 okt 2019 09:00 - 16:00
Malmö.
11 Nov - 13 Nov 2019 09:00 - 16:00
Solna.
18 Nov - 20 Nov 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
20 Nov - 22 Nov 2019 09:00 - 16:00
Solna.
3 Dec - 5 Dec 2019 09:00 - 16:00
Malmö.
9 Dec - 11 Dec 2019 09:00 - 16:00
Göteborg.
16 Dec - 18 Dec 2019 09:00 - 16:00
Solna.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.