Här får du lära dig mer om autismspektrum och utmanande beteenden.

Autismspektrum

Föreläsning där du får en större förståelse för vad autismspektrum är. Vi berör olika svårigheter och möjligheter som denna funktionsnedsättning medför samt ger exempel på användbara pedagogiska hjälpmedel.

Utmanande beteenden

Föreläsning som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden. Vad är det som orsakar och triggar igång? Hur kan vi arbeta med förebyggande åtgärder?

Stäng
Visa hela beskrivningen

Föreläsningarna vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autism, Aspergers syndrom eller ADHD.

• Vad är autism och Aspergers syndrom
• Svårigheter och möjligheter
• Kommunikation
• Pedagogiska hjälpmedel
• Tydliggörande miljö
• Vad är utmanande beteenden
• Bakomliggande orsaker och ”triggers”
• Hantera, ändra och motivera
• Bemötande och förhållningssätt

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.